Bazkideak

Erakundeko kidetzat joko dira 1994ko ekainaren 11n erakundean alta emanda zeudenak eta etorkizunean finko gisa sartuko direnak Mercedes Benz España, S.A., Comercial Mercedes Benz S.A. enpresako langile zerrendara, bai eta, beren gaur egungo edo iraganeko lan harremanetan (aurreko elkarteekin edo etorkizunean erakundearen bazkide babesle gisa sar daitezkeen bestelako elkarteekin) xedatutakoarekin bat, erakundearen zati izateko eskubidea dutenak.

Hona hemen osaera:

Bazkide babesleak eta sortzaileak edo bazkide babesleak:

Bazkide babesle eta sortzaile izango dira erakundea mantentzen eta garatzen lagunduko duten enpresak, eta gobernu organoetan parte hartuko dute, Estatutu hauetan xedatutako moduan.

Bazkide osoak edo arruntak:

BGAEko zenbakizko bazkideak edo bazkide arruntak izango dira bazkide aktibo diren pertsona fisikoak, enpresa ekarpenak zein langile ekarpenak jasoko dituztenak.

Bazkide pasiboak:

BGAEko bazkide pasibo izango dira Gizarte Segurantzaren pentsioa jasotzen dutenak.

Pertsona onuradunak:

BGAEaren onuradunak izango dira, bere garaian, beste bazkide baten heriotzagatik sortutako prestazioa jasotzeko eskubidea dutenak.

Etendako bazkideak:

Etendako bazkidetzat joko dira bazkidetza kentzeagatik enpresa ekarpenak jasotzeari utzi dioten zenbakizko bazkideak, edo aldi baterako bazkide babesle eta sortzaile edo bazkide babesle diren enpresen langile zerrendan lan harremana eteteagatik ekarpenok jasotzen ez dituztenak, baina kontingentziarik sortu ez dutenak eta erakundearen ondarean eskubide kontsolidatuak izaten jarraitzen dutenak.

(Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Estatutuetako 5. artikulua.)