Gobernu Organoak

Ondorengo hauek izango dira erakundeko gobernua zuzenduko duten organoak, oro har:

Bazkideen Batzar Nagusia

Gobernu Batzarra

BAZKIDEEN BATZAR NAGUSIA

La Asamblea General está constituida por las personas asociadas de número u ordinarias, con la excepción de lo establecido para las personas asociadas pasivas y beneficiarias en el artículo 7, apartado c).

Gobernu Batzarra

Gobernu Batzarra lehendakariak eta zenbait batzarkidek osatuko dute. Batzarkide kopurua honela zehaztuko da:

  • Batzarkide bat, dagokien enpresako (bazkide babeslea) kideek aukeratua, laurehun langileren artean.
  • Batzarkide bat, hiru talde hauen ordezkari:
    • Prestazio Zehaztuko Plana.
    • Bazkide pasiboak.
    • Pertsona onuradunak.
  • Hiru batzarkide, Mercedes Benz Espa�a, SA enpresaren ordezkari; eta batzarkide bat, Mercedes Benz enpresaren ordezkari komertzial. Horietako Zuzendaritzak libreki izendatuko ditu batzarkideak.
  • Mercedes Benz Espa�a Enpresa Batzordeko bi kide, enpresa horrek berak aukeratuak.

Eratutako Batzarreko batzarkideek proposatuko dituzte, beren artean, aldi berean eta gehiengoz, honako hauek: lehendakaria, lehendakariordea, idazkaria, diruzaina eta barne auditorea.

Era berean, Batzarraren bileretara erakundeko Zerbitzu Teknikoetako ordezkaria ere bilduko da.

Gobernu Batzarraren behin betiko osaera Batzar Nagusiak berretsi beharko du.

(Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus Estatutuetako 17. artikulutik 39.era bitartekoak.)